• slider image 333
 • slider image 334
 • slider image 337
 • slider image 338
 • slider image 343
 • slider image 344
 • slider image 345
 • slider image 346
 • slider image 347
 • slider image 349
 • slider image 350
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 354
 • slider image 355
:::

賀本校同學參與2018安聯小小世界盃離島金門區資格賽,榮獲U8組第三名

賀本校同學參與2018安聯小小世界盃離島金門區資格賽,榮獲U8組第三名
選手:珮羽、羽騰、承蓁、語媗、刁予、子賢

學務處 學務處 於 2018-05-19 發布,共有 114 人次閱讀
:::國教院教學媒體資源區
法規辦法規定準則