• slider image 333
 • slider image 334
 • slider image 337
 • slider image 338
 • slider image 343
 • slider image 344
 • slider image 345
 • slider image 346
 • slider image 347
 • slider image 349
 • slider image 350
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 354
 • slider image 355
:::

賀本校同學參與2018學校足球建設工程-迷你足球賽,榮獲第三名

賀本校同學參與2018學校足球建設工程-迷你足球賽,榮獲第三名
選手名錄:
周祐平 林駿昊 劉孟燊 洪子揚 顏千晴 林琪鎧 周怡伶
蔡承霖 許展團

T

學務處 學務處 於 2018-12-01 發布,共有 69 人次閱讀
:::國教院教學媒體資源區
法規辦法規定準則