• slider image 333
 • slider image 334
 • slider image 337
 • slider image 338
 • slider image 343
 • slider image 344
 • slider image 345
 • slider image 346
 • slider image 347
 • slider image 349
 • slider image 350
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 354
 • slider image 355
:::

賀本校參與107閩南語親師生歌唱比賽,榮獲入選獎

賀本校參與107閩南語親師生歌唱比賽,榮獲入選獎
參與名錄:楊瑞昕 鄧雅瑜

教務處 學務處 於 2018-11-22 發布,共有 67 人次閱讀
:::國教院教學媒體資源區
法規辦法規定準則