• slider image 333
 • slider image 334
 • slider image 337
 • slider image 338
 • slider image 343
 • slider image 344
 • slider image 345
 • slider image 346
 • slider image 347
 • slider image 349
 • slider image 350
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 354
 • slider image 355
:::

公告 學務處 - 法令辦法徵才... | 2018-06-25 | 人氣:109

主旨:轉知內政部新訂「火山災害防救業務計畫」。
說明:依縣府107年6月12日府消救字第1070046860號函辦理。
附件:內政部新訂「火山災害防救業務計畫」

:::國教院教學媒體資源區
法規辦法規定準則