• slider image 333
 • slider image 334
 • slider image 337
 • slider image 338
 • slider image 343
 • slider image 344
 • slider image 345
 • slider image 346
 • slider image 347
 • slider image 349
 • slider image 350
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 354
 • slider image 355
:::

公告 教學組 - 教學資源 | 2018-10-15 | 人氣:86

一、依據本署105學年度國民中小學階段前導學校協作計畫辦理。
二、本案檔案放置於教育部國民中小學課程與教學資源整合平臺(CIRN)/課程綱要/十二年國教課程綱要/前導學校頁面中,可視需求宣導使用。

:::國教院教學媒體資源區
法規辦法規定準則