• slider image 333
 • slider image 334
 • slider image 337
 • slider image 338
 • slider image 343
 • slider image 344
 • slider image 345
 • slider image 346
 • slider image 347
 • slider image 349
 • slider image 350
 • slider image 351
 • slider image 352
 • slider image 353
 • slider image 354
 • slider image 355
:::

宣導 sherry - 宣教公告 | 2019-03-08 | 人氣:19
為維護政府形象及貫徹政府杜絕酒後駕車之決心,加強宣導公務人員勿酒駕,若有違者應依公務人員考績法相關規定予以考績及懲處
 •  
  1) 銓敘部-杜絕酒駕與相關考核處分.pdf
:::國教院教學媒體資源區
法規辦法規定準則